Makedets laveste priser. GARANTERT! | Sommerkampanje - 40%

Trenger Du Hjelp? Ring
486-33-666
628-27-659
E-post: post@artsteel.net

BEST SELGER Gjerder & Porter

Startside

Levering

Leveringstid for varer som ikke er på lager er fra 4 til 12 uker. Leveringstiden oppgitt i tillbudet som du har mottatt før bestilling
Leveringstid for varer som er spesialbestilling eller skal monteres er leveringstiden oppgitt i tillbudet som du har mottatt før bestilling.

Force majeure.
Ved hendelser av force majure som f.eks. naturkatastrofer, streik, transportstopp, import-og eksportforbud, sykdom hos personell eller andre omstendigheter utenfor ArtSteel AS's kontroll, kan det forekomme at ArtSteel AS ikke kan oppfylle sine forpliktelser nevnt i disse vilkårene under den tid force majuere råder. Dersom force majuere råder i mer enn to måneder og ArtSteel AS's forpliktelser som en følge ikke kan oppfylles i mer enn 2 måneder har du og/eller ArtSteel AS rett til å heve avtalen uten sanksjoner. For spesialtilpassede og skredderydde produkter som er laget kun for deg gjelder ikke 2 måneders retten til å heve avtalen.


qq w Copyright © 2024 ArtSteel International | All Rights Reserved